Video: Kommunikasjon med baby – turtaking

Barnet kommuniserer fra fødselen av. Måten det skjer på, kalles for turtaking. Denne videoen viser litt av hva som menes med turtaking og hvorfor det er viktig med tanke på barnets språkutvikling.

Reklamer