Barnets språklige utvikling – video

Den beste språk- og taletreningen kan det lille barnet først få i hjemmet, gjennom at en snakker med barnet og setter navn på det en gjør og det som skjer. Amming, mating, stell og vask gir gode muligheter for samhandling med barnet. La barnet være med på det som skjer og husk at språk læres i sosialt samspill med omverdenen.

Reklamer