Barnets språklige utvikling – video

Den beste språk- og taletreningen kan det lille barnet først få i hjemmet, gjennom at en snakker med barnet og setter navn på det en gjør og det som skjer. Amming, mating, stell og vask gir gode muligheter for samhandling med barnet. La barnet være med på det som skjer og husk at språk læres i sosialt samspill med omverdenen.

Reklamer

Video: Barnets første måned

De seks første ukene av spedbarnsperioden utvikler barnet seg mye. Etter bare to uker begynner det å kjenne igjen stemmen til omsorgspersonene. I denne informasjonsvideoen ser du Ingrid 14 dager gammel og får litt informasjon om barnets første levemåned.

Barnets språklige utvikling

En liten baby er i stand til å kommunisere med for eksempel bruk av kroppskontakt, blikk, smil, lyder, babling og gråt.

Kommunikasjonen foregår i dagligdagse situasjoner, ved måltider, bleieskift, ved påkledning og i lek.

Lek og babling er viktig for utviklingen

Hørende barn kan tidlig gjenkjenne mors og fars stemmer, og kan beroliges av dem selv om de ikke kan se dem. Når barnet babler, er det viktig å etterligne barnets lyder og munnbevegelser i et naturlig samspill. Det kan være ”borte-titt-tei”, fingerleker eller trille ball.

Denne leken og kommunikasjonen er viktig for barnets språkutvikling. Den danner grunnlag for turtaking og kan hjelpe barnet til å forstå hvordan en samtale foregår.

Barnet etterligner lyder

Språkutviklingen starter allerede fra fødselen og barnet må gjennom mange stadier fra fødsel og frem til talespråket er fult utviklet. Barnet observerer og lytter, og etter hvert prøver det å etterligne lyder. Lyder blir til babling som etter hvert ligner på ord og enkle setninger.

Nyfødt: I nyfødtperioden ser vi at barnet tar initiativ til samspill ved å søke øyekontakt, og at det ser bort når det ikke vil ”snakke” mer.

2 måneder: Ved ca 2 mnd. alder begynner barnet å komme med enkelte vokaler.

3-4 måneder: Nå ser vi begynnelsen til ”samtale” ved at barnet lager lyder, den voksne svarer, og barnet responderer igjen.

Barnet reagerer på lyd og begynner å vende blikket og/eller hodet mot lydkilden. Barnet kjenner igjen mors stemme og beveger seg til rytmen av hennes talespråk.

6-12 måneder: Barnet gjerne begeistret for leker som ”titt-tei”, ”klappe kake” og lignende.

Felles for slike aktiviteter er at de innebærer ”tur-taking” og hjelper barnet til å forstå at det er sammenheng mellom det vi sier, og det som skjer.

12 måneder: Barnet forstår enkle instruksjoner, kan ofte si mamma/pappa, og det reagerer på navnet sitt.

Fra 1 år: Det første ordet kommer ofte rundt 1 års alder, men variasjonen er stor – fra 8-18 mnd.

Barnet forstår imidlertid langt flere ord enn det sier. 1-åringer kan for eksempel peke på kroppsdeler eller følge enkle oppfordringer som ”kom her”, og vinker ”ha-det”.

Mot slutten av første leveår bruker barnet tegn for å få oss voksne til å gjøre ting.

Barnet tar opp leker, viser dem frem og ser på oss for å sjekke at vi får med oss hva som skjer.I tillegg vil barnet få oss til å gjøre ting ved å peke, strekke seg og lage lyder.

Fra 18 måneder: Barnet kan gi uttrykk for ønsker og behov, peke og si me(r). Barnet følger enkle rim og regler.

Skift ikke bøker, bilder og eventyr/ sanger for ofte. Barn liker repetisjon og liker å bli kjent med det de presenteres for.

0-6 mnd 7-12 mnd 1 år 18 mnd
 • Oppmerksomhet mot lyd. Roes ved tale/stemme, snur seg mot lyd.
 • Gir øyekontakt kommuniserer med kroppsspråk/ bevegelser.
 • Lydlek/ vokalisering (cooing)

 

 • Barnet viser forståelse for daglige rutiner og samhandler mer gjennom handlinger og lydlek.
 • Ved ca 6 mnd. alder starter ”babling”, hvor barnet gjentar kombinasjoner av konsonanter og vokaler, for eksempel ”baba” og «gaga».
 • Bablingen vil gradvis bli mer variert ved at barnet benytter seg av stadig flere lyder.

 

 • Barnet sier vanligvis 3 – 5 ord.
 • Barnet kjenner navnet sitt.
 • Barnet forstår enkle instruksjoner.
 • Barnet forstår enkle ord og ytringer/ handlinger.

 

 • Barnet bruker 18 – 20 ord.
 • Barnet kjenner igjen bilde av familie og kjente objekt/ leker.
 • Tidlige to-ords ytringer kan dukke opp.