Helsesøster: Babyens utvikling 3 måneder

Helsesøster Hege Kjærgård ved Blomsterdalen helsestasjon forteller om babyens utviklingstrekk ved 3 måneder.

Reklamer