Video: Barnets første måned

De seks første ukene av spedbarnsperioden utvikler barnet seg mye. Etter bare to uker begynner det å kjenne igjen stemmen til omsorgspersonene. I denne informasjonsvideoen ser du Ingrid 14 dager gammel og får litt informasjon om barnets første levemåned.

Reklamer

Lærer ved å leke

Du er barnets viktigste leketøy; det elsker at du vugger det, synger, setter på musikk eller danser med det.

Barn lærer med lek.

Barn lærer med lek. Se hvordan barnet reagerer når du bruker leketøy som er myke å stryke over huden i leken.

Barnet lærer med lek. Under følger noen eksempler på aktiviteter som gir viktig stimuli.

Lys og skygge

Babyens oppmerksomhet fanges lett av gjenstander med kare mønstre med lys og skygge: ansiktet ditt, en perisenne, et svart-hvitt bilde. Dette skyldes kraftige kontraster selv om synet er dårlig.

 

 

Tegn mønstre og ansikter i svart-hvitt og fest de på veggen over sengen hennes.
Sett sengen i nærheten av et vindu der hun kan se et spill av lys og skygge.

Hermegåsa

Prøv å stikke tungen ut hver 20. sekund mens babyen ser på ansiktet ditt og snart vil du se en liten tunge som stikker ut av barnets munn. Vær tålmodig – det kan hende det tar ett minutt eller to før hun svarer.

Stimulere

Barnet stimulerer berøringssansen når det plasker i vannet.

Stimulering av sansene

 • Plaske i vannet med føttene til barnet mens du holder godt fast. Slik stimulerer du berøringssansen uten at barnet føler seg utrygg.
 • Sett barnet i et bilsete eller babystol slik at det kan se hva som foregår rundt det. Snakk til barnet ra ulike kanter av rommet og se hvordan det forsøker å lokalisere lyden. Leker som dette vil hjelpe barnet å koordinere syn og hørsel.
 • Lek med tærne til barnet og si små barneregler. Rett ut fingrene og tærne til barnet mens du sier reglene. Dette styrker også barnets opplevelse av glede og samhandling.
 • Barnet liker kanskje også at du stryke rover håndflaten og fingertuppene med noe mykt og pelsaktig. Prøv og se hvordan det reagerer.

Barnets språklige utvikling

En liten baby er i stand til å kommunisere med for eksempel bruk av kroppskontakt, blikk, smil, lyder, babling og gråt.

Kommunikasjonen foregår i dagligdagse situasjoner, ved måltider, bleieskift, ved påkledning og i lek.

Lek og babling er viktig for utviklingen

Hørende barn kan tidlig gjenkjenne mors og fars stemmer, og kan beroliges av dem selv om de ikke kan se dem. Når barnet babler, er det viktig å etterligne barnets lyder og munnbevegelser i et naturlig samspill. Det kan være ”borte-titt-tei”, fingerleker eller trille ball.

Denne leken og kommunikasjonen er viktig for barnets språkutvikling. Den danner grunnlag for turtaking og kan hjelpe barnet til å forstå hvordan en samtale foregår.

Barnet etterligner lyder

Språkutviklingen starter allerede fra fødselen og barnet må gjennom mange stadier fra fødsel og frem til talespråket er fult utviklet. Barnet observerer og lytter, og etter hvert prøver det å etterligne lyder. Lyder blir til babling som etter hvert ligner på ord og enkle setninger.

Nyfødt: I nyfødtperioden ser vi at barnet tar initiativ til samspill ved å søke øyekontakt, og at det ser bort når det ikke vil ”snakke” mer.

2 måneder: Ved ca 2 mnd. alder begynner barnet å komme med enkelte vokaler.

3-4 måneder: Nå ser vi begynnelsen til ”samtale” ved at barnet lager lyder, den voksne svarer, og barnet responderer igjen.

Barnet reagerer på lyd og begynner å vende blikket og/eller hodet mot lydkilden. Barnet kjenner igjen mors stemme og beveger seg til rytmen av hennes talespråk.

6-12 måneder: Barnet gjerne begeistret for leker som ”titt-tei”, ”klappe kake” og lignende.

Felles for slike aktiviteter er at de innebærer ”tur-taking” og hjelper barnet til å forstå at det er sammenheng mellom det vi sier, og det som skjer.

12 måneder: Barnet forstår enkle instruksjoner, kan ofte si mamma/pappa, og det reagerer på navnet sitt.

Fra 1 år: Det første ordet kommer ofte rundt 1 års alder, men variasjonen er stor – fra 8-18 mnd.

Barnet forstår imidlertid langt flere ord enn det sier. 1-åringer kan for eksempel peke på kroppsdeler eller følge enkle oppfordringer som ”kom her”, og vinker ”ha-det”.

Mot slutten av første leveår bruker barnet tegn for å få oss voksne til å gjøre ting.

Barnet tar opp leker, viser dem frem og ser på oss for å sjekke at vi får med oss hva som skjer.I tillegg vil barnet få oss til å gjøre ting ved å peke, strekke seg og lage lyder.

Fra 18 måneder: Barnet kan gi uttrykk for ønsker og behov, peke og si me(r). Barnet følger enkle rim og regler.

Skift ikke bøker, bilder og eventyr/ sanger for ofte. Barn liker repetisjon og liker å bli kjent med det de presenteres for.

0-6 mnd 7-12 mnd 1 år 18 mnd
 • Oppmerksomhet mot lyd. Roes ved tale/stemme, snur seg mot lyd.
 • Gir øyekontakt kommuniserer med kroppsspråk/ bevegelser.
 • Lydlek/ vokalisering (cooing)

 

 • Barnet viser forståelse for daglige rutiner og samhandler mer gjennom handlinger og lydlek.
 • Ved ca 6 mnd. alder starter ”babling”, hvor barnet gjentar kombinasjoner av konsonanter og vokaler, for eksempel ”baba” og «gaga».
 • Bablingen vil gradvis bli mer variert ved at barnet benytter seg av stadig flere lyder.

 

 • Barnet sier vanligvis 3 – 5 ord.
 • Barnet kjenner navnet sitt.
 • Barnet forstår enkle instruksjoner.
 • Barnet forstår enkle ord og ytringer/ handlinger.

 

 • Barnet bruker 18 – 20 ord.
 • Barnet kjenner igjen bilde av familie og kjente objekt/ leker.
 • Tidlige to-ords ytringer kan dukke opp.